deklaracja dostępności standard text medium text big text Contrast
Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL działa nieprzerwanie od 2004 r. na terenie Krakowa, a od 2007 jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć na rzecz dzieci, młodzieży oraz dorosłych zamieszkujących miasto Kraków i okolice. Wszystkim naszym działaniom przyświeca misja Stowarzyszenia:

"W Parasolu wychodzimy do ludzi, towarzyszymy, motywujemy do zmian i odpowiedzialnie ich wspieramy, szanując godność każdego człowieka"

WYCHODZIMY DO LUDZI - pracujemy metodą streetworkingu. CPES Parasol jest pionierem tego rodzaju działań w Polsce. Streetworking (praca podwórkowa) to forma pracy prowadzona w środowisku otwartym: na ulicach, podwórkach, skwerach, w parkach. Docieramy do osób nieobjętych wsparciem instytucji pomocowych, które większość swego czasu spędzają w przestrzeni miejskiej.

MOTYWUJEMY DO ZMIAN - zachęcamy odbiorców naszych działań do samodzielnej odpowiedzi na pytanie, co chcieliby zmienić w swoim życiu.

TOWARZYSZYMY I ODPOWIEDZIALNIE ICH WSPIERAMY - w CPES Parasol wierzymy, że ludzie są ekspertami swojego życia, pomagamy im, tworząc warunki do samodzielnego podejmowania decyzji.

SZANUJĄC GODNOŚĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA - uważamy, że każda osoba, bez względu na swe przeszłe doświadczenia, zasługuje na szacunek i godne traktowanie.

Członkowie zarządu

Beata Sierocka

Prezes Zarządu CPES Parasol

Marcin Drewniak

Vice Prezes Zarządu CPES Parasol

Hanna Maciejewska

Sekretarz CPES Parasol

Nasi partnerzy

Logo miasta Krakowa Logo miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych Logo Wojewody Małopolskiego Logo Ministerstwa Zdrowia Logo Narodowego Programu Zdrowia Logo Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Malopolska zdrowie Godło Polski Flaga Polski