deklaracja dostępności standard text medium text big text Contrast

W Parasolu
wychodzimy do ludzi,
towarzyszymy,
motywujemy do zmian
i odpowiedzialnie ich wspieramy,
szanując godność
każdego człowieka.

Nasze projekty

Zdjęcie projektu

FRED

Przesuń palcem w prawo lub w lewo, żeby zobaczyć więcej projektów.

Program FRED jest programem profilaktyki selektywnej znajdującym się na liście programów rekomendowanych. Program skierowany jest do młodych osób eksperymentujących z używkami, w wieku 14-21/24 lat. Składa się z rozmowy wstępnej oraz 8-godzinnego warsztatu wczesnej interwencji w grupie max. 10 osób.

Zadanie publiczne jest realizowane i współfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez KCPU.

Zobacz więcej

Nasze projekty realizowane ze środków budżetu państwa

Zdjęcie projektu

Rakowicka 10

Przesuń palcem w prawo, żeby zobaczyć więcej projektów.

Program Rakowicka 10 współpracuje z dziećmi i młodzieżą oraz z ważnymi dla nich osobami i instytucjami z dzielnic I, II i XIII. Działamy dwutorowo: metodą streetworkingu i stacjonarnie w Centrum Izaaka 5. Kierujemy uwagę młodych ludzi i ich otoczenia na potencjał jakim dysponują. Pomagamy odkrywać talenty. Inspirujemy do nawiązywania dobrych relacji, aby łatwiej było wchodzić im w dorosłe życie.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Rakowicka 10, realizowane przez CPES Parasol, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Zadanie publiczne jest realizowane i współfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez KCPU.

Zadanie publiczne jest dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 60 000 zł w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobacz więcej