deklaracja dostępności standard text medium text big text Contrast

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie CPES Parasol zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.parasol.org.pl

Data publikacji i ostatniej aktualizacji strony internetowej: 01.12.2022r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia i ostatniego przeglądu deklaracji: 01.12.2022r

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

W celu korzystania z opcji przetwarzania tekstu na mowę, polecamy zainstalowanie wtyczki do przeglądarki lub skorzystanie z wbudowanych opcji systemów:

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W razie napotkania problemów wynikających z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, prosimy o zgłoszenie ich do Marcina Drewniaka:

Email: info@parasol.org.pl

Telefon: +48 603 512 375

W zgłoszeniu podaj: